Biuro rachunkowe Kraków

Monthly Archives: Styczeń 2017

Zmiany w VAT – 2017

Zmiany w przepisach prawa w VAT Ministerstwo Finansów opublikowało informację o najważniejszych zmianach w podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r.: 1. Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia. 2. Objęcie mechanizmem odwróconego…

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2017

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. Ministerstwo Finansów przygotowała informację o najistotniejszych zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.: Zmiana limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg…

SKŁADKI ZUS przedsiębiorców – 2017 r.

Minimalne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą . Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy Składka ZUS za działalność gospodarczą za miesiące styczeń – grudzień 2017 297,28 9 % (do odliczenia 255,99  – 7,75 %) 499,28 19,52 % 204,62 8,00 % 62,67 2,45 % 46,04 przyjęto 1,80 % 62,67 2,45…

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową

Sprawdź czy Twój problem nie był już przedmiotem innej interpretacji Wyszukiwarka : www.sip.mf.gov.pl Jeśli nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego, to możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i…

100 proc. płacy minimalnej w pierwszym roku pracy

Od nowego roku płace minimalne pracowników nie będą różnicowane przez pryzmat stażu pracy. Osoby wstępujące po raz pierwszy w stosunek pracy z pracodawcą będą miały prawo do 100-proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie – jak to ma miejsce obecnie – jedynie do 80 proc. stawki. Pierwsza podjęta na etacie praca rządzi…

Będzie obowiązek ewidencjonowania godzin pracy na zleceniu

Dotychczas obowiązek ewidencjonowania czasu pracy dotyczył zatrudnienia pracowniczego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie było takiej konieczności. Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej nakłada jednak obowiązek precyzyjnego ustalenia liczby godzin, jakie zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z umowy zlecenia i o świadczenie usług….

Wymiar czasu pracy w 2017 r.

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym, którego długość dla różnych systemów czasu pracy określa Kodeks pracy. Okresy rozliczeniowe mogą wynosić np. jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy aż 12 miesięcy. W oparciu o ustalony dla obowiązującego w danym zakładzie okresu rozliczeniowego (lub różnych okresów dla określonych grup pracowników w zakładzie) planuje się i rozlicza…

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 r.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2017 r. Miesiąc Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku…

Jednolity Plik Kontrolny – od kiedy?

Kwartalne rozliczenia VAT tylko dla małych firm

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku. Zmiany mają w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Wśród najważniejszych zmian jest np. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące…