Biuro rachunkowe Kraków

O firmie – Biuro rachunkowe

Kraków, Nowa Huta

  • Biuro rachunkowe pod nazwą EDYTOR (Regon 003925460, NIP 6760029857) prowadzi Tadeusz Świętek. Rozpoczął on w lutym 1991 jednoosobową działalność gospodarczą o profilu księgowym i doradczym w zakresie podatków. Bardzo istotnym w prowadzeniu tego typu działalności okazały się studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1981 r.) a także uzyskane uprawnienia lustratora CZSP i inspektora Izby Skarbowej w Krakowie. Natomiast studia podyplomowe o kierunku ,,Rachunkowość” na Krakowskiej Akademii ukończone w 2010r. pozwoliły podnieść kwalifikacje.
  • Tadeusz Świętek został wpisany na listę doradców podatkowych w dniu 29.12.1997r. pod nr 03771 na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym. Tytuł doradcy podatkowego zobowiązuje do zachowania tajemnicy zawodowej również względem urzędów skarbowych i ZUS. Daje także uprawnienia do poświadczania dokumentów za zgodne z oryginałem (art. 76a § 2 KPA oraz art. 194a § 2 Ordynacji Podatkowej)
  • Właściciel biura jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Gerling Polska SA i TUIR WARTA SA.
  • Biuro rachunkowe EDYTOR świadczy kompleksową obsługę księgową, podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności. Księgowość prowadzona jest w zależności od rodzaju przyjętej przez podatnika dokumentacji rachunkowej tj. księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja ryczałtowa. Poza tym prowadzone są wszelkie ewidencje podatkowe wymagane przez polskie prawo. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nabytym kwalifikacjom gwarantowana jest wysoka jakość usług księgowych. Biuro rachunkowe jest uprawnione do świadczenia usług doradztwa podatkowego.
  • Usługi księgowe świadczone są 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. Konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny (126 436 917, 509 230 345).
  • Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe na terenie miasta Kraków i województwa małopolskiego.
  • Firma preferuje dojazd do podatnika – załatwianie spraw bez opuszczania biura.
  • Konto bankowe – Getin Bank nr : 74 1560 0013 2102 2105 3000 0004.

 

Kwalifikacje i uprawnienia

Praca dyplomowa – Metodyka płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych
ze szczególnym uwzględnieniem sposobów na jego obniżenie