Biuro rachunkowe Kraków

Archiwum

Artykuł
PODSTAWA PRAWNA – Dz.U. z 2014 r. poz. 1831

  • Od 1 stycznia 2016 r.nie bedzie już obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychoduów w przepadku nieterminowej zapłaty zobowiązania (uchylono przepisy art. 15b ustawy o PDOP I art. 24d ustawy o PDOF)
    U W A G A : To  tym aktem prawnym zmieniono ustawę – ordynacja podatkowa,w której zapisano, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

PODSTAWA PRAWNA – Dz.U. z 2015 r. poz.1197

  • Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w umowach na czas określony – długość umów łącznie do 33 miesięcy przy maksymalnie 3 umowach.

Artykuł 1
Artykuł 2
PODSTAWA PRAWNA – Dz.U. z 2015 r. poz.1220

  • Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi – 1850,00 zł

PODSTAWA PRAWNA – Dz.U. z 2015 r. poz.1385

  • Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy VAT nabywający towary i usługi związane zarówno z  wykonywaną działalnością opodatkowaną jak i z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu będą odliczali VAT naliczony proporcjonalnie. Proporcję tę ustalać się będzie przy uwzględnieniu specyfiki wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych nabyć.

Artykuł 1
Artykuł 2
PODSTAWA PRAWNA – Dz.U. z 2015 r. poz. 605

  • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2016 r.

Artykuł 1

Archiwum

Artykuł
PODSTAWA PRAWNA – Dz.U. z 2015 r. poz. 493.

  • Od 23 września 2015 r, na skutek nowelizacji ustawy o rachunkowości zostały wprowadzone uproszczenia przy sporządzaniu bilansu, rachunków zysku i strat oraz sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do jednostek małych i mikro.

Artykuł 1
Artykuł 2
PODSTAWA PRAWNA – Dz.U. z 2015 r. poz.1333

Curriculum vitae