Biuro rachunkowe Kraków

Metodyka płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobów na jego obniżenie

Praca dyplomowa.

 

PRACA DYPLOMOWA – otwórz cały dokument w PDF

SPIS  TREŚCI

WSTĘP…………………………………………………………………………………………………3

Rozdział 1.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH……………………………………………………………………………………………5

1.1.  Podatek dochodowy jako element systemu podatkowego państwa………………………5

1.2.  Przedmiot opodatkowania………………………………………………………………………7

1.3.  Podmiot opodatkowania…………………………………………………………………………9

1.4.  Sposoby obliczania podatku……………………………………………………………………9

Rozdział 2.  ZARZĄDZANIE PODATKIEM DOCHODOWYM – WYBRANE ZAGADNIENIA…………………………………………………………………………………………11

2.1.  Istota zarządzania podatkiem dochodowym…………………………………………………11

2.1.1  Minimalizacja podatku……………………………………………………………………11

2.1.2   Oddalanie w czasie zapłaty podatku……………………………………………………13

2.1.3  Ograniczanie ryzyka podatkowego………………………………………………………14

2.1.4  Ograniczanie kosztów prowadzenia ewidencji…………………………………………14

2.2.   Racjonalne wykorzystanie przepisów prawa…………………………………………………15

2.2.1  Roczny okres użytkowania środka trwałego – kredyt podatkowy……………………15

2.2.2  Ograniczenie amortyzacji sposobem na drogie samochody osobowe………………16

2.2.3  Sprzedaż domu przed upływem 5 lat od wybudowania ………………………………18

2.2.4  Składki na ubezpieczenie społeczne w kosztach podatkowych………………………19

2.2.5  Zatrudnienie własnego, uczącego się dziecka …………………………………………20

2.2.6   Leasing operacyjny sposobem na zmniejszenie podatku……………………………21

Rozdział 3.  UNIKANIE PODATKU I OSZUSTWA PODATKOWE……………………………………23

3.1.   Oszustwa związane z zatrudnieniem…………………………………………………………23

3.2.   Oszustwa związane z ukrywaniem przychodu………………………………………………24

3.3.   Fikcyjne koszty i kupowanie faktur……………………………………………………………25

3.4.   Zerowy podatek…………………………………………………………………………………27

3.5.   Szara strefa w Polsce……………………………………………………………………………28

Rozdział  4.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA PODATKOWE……………………………29

4.1.  Czynności sprawdzające i kontrolne……………………………………………………………29

4.2.  Kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe……………………………………31

4.3.   Unikanie odpowiedzialności – „czynny żal”……………………………………………………34

4.4.    Zmniejszenie kary – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności………………………36

WNIOSKI KOŃCOWE……………………………………………………………………………………38

SPIS TABEL………………………………………………………………………………………………42

BIBLIORGRAFIA…………………………………………………………………………………………43