Biuro rachunkowe Kraków

Wskaźniki na 2016 r.

Ryczałty samochodowe
od 14.11.2007
Samochód osobowy
Motocykl
Motorower
do
900 cm3
powyżej
900 cm3
Stawka za 1 km przebiegu
0,5214 zł
0,8358 zł
0,2302 zł
0,1382 zł
Minimalne wynagrodzenie
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2016  r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)
1850 zł
miesięcznie
Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Rok
Równowartość
1 200 000 euro
Kurs złotego
z 1 października
Tabela NBP
2016
5 092 440,00 zł
4,2437 zł
tabela z dnia  01.10.2015 r.
nr 191/A/NBP/2015
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Rok
Równowartość
150 000 euro
Kurs złotego
z 1 października
Tabela NBP
2016
636 550,00 zł
4,2437 zł
tabela z dnia 01.10.2015 r.
nr 191/A/NBP/2015
Diety z tytułu podróży służbowych w kraju
Okres obowiązywania
Dieta (w zł)
Ryczałt za nocleg (w zł)
Ryczałt za dojazd (w zł)
od 01.03.2013  (Dz. U z 2013 poz.167)
30,00
45,00
6,00
Jednorazowy odpis amortyzacyjny – mali podatnicy
Rok
Równowartość
50 000 euro
Kurs złotego
z 1 października
Tabela NBP
2016
212.000
4,2437 zł
tabela z dnia 01.10.2015 r.
nr 191/A/NBP/2015
Odsetki od zaległości podatkowych w 2016 r.
Okres obowiązywania
Stawka roczna
Podstawa prawna
Od 09.10.2014
8,0%
M. P. z 2014 r. Nr 905
Odsetki ustawowe w 2016 r.
Okres obowiązywania
Stawka roczna
Podstawa prawna
Od 23.12.2014
8,0%
Dz. U. z 2014 r.Nr  1858
Graniczne kwoty w podatku VAT w 2016 r.
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
1.
Kwota obrotu uprawniająca do korzystania
ze zwolnienia od VAT
150.000 zł
2.
Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika
5 092 000 zł
(1.200.000 euro)
3.
Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika
191.000 zł
(45.000 euro)
4.
Limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników prowadzących działalność
20.000 zł
5.
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia  uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT
50.000 zł
Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2016 r.
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Stawka i wysokość podatku
ponad
do
85 528
18% minus kwota zmniejszająca podatek556,02 zł
85 528
14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi3091 zł
Koszty uzyskania przychodów w 2016 r.  –  111,25 zł/m-c