Biuro rachunkowe Kraków

Monthly Archives: Listopad 2015

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 r.

Za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w momencie rozwiązania stosunku pracy ekwiwalent pieniężny. Jest on wypłacany na mocy art. 171 § 1 K.p. Zasady jego obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas…

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2016 r.

treść zmiany tak jest tak będzie Ujednolicenie urlopów na dziecko Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim rodzic może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni (jeśli kobieta urodziła jedno dziecko przy porodzie) lub 8 tygodni (w razie urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy porodzie). Po dodatkowym macierzyńskim rodzic może skorzystać…