Biuro rachunkowe Kraków

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 r.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 r.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2017 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku za 1h pracy w porze nocnej*
Styczeń 2000 / 168 x 20% 2,38 zł
Luty 2000 / 160 x 20% 2,50 zł
Marzec 2000 / 184 x 20% 2,17 zł
Kwiecień 2000 / 152 x 20% 2,63 zł
Maj 2000 / 168 x 20% 2,38 zł
Czerwiec 2000 / 168 x 20% 2,38 zł
Lipiec 2000 / 168 x 20% 2,38 zł
Sierpień 2000 / 176 x 20% 2,27 zł
Wrzesień 2000 / 168 x 20% 2,38zł
Październik 2000 / 176 x 20% 2,27 zł
Listopad 2000 / 160 x 20% 2,50 zł
Grudzień 2000 / 152 x 20% 2,63 zł

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kodeks pracy określa minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może ukształtować jego wysokość na wyższym poziomie.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Ustalenie ryczałtu w oparciu o zaniżony szacunek kształtuje u pracodawcy obowiązek wypłaty dodatku za rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.

Podstawa prawna: Art. 130 i Art. 151(8) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).