Biuro rachunkowe Kraków

Kwartalne rozliczenia VAT tylko dla małych firm

Kwartalne rozliczenia VAT tylko dla małych firm

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku. Zmiany mają w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT.

Wśród najważniejszych zmian jest np. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys. zł, bez kwoty podatku.

Nowelizacja zmienia też warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT – będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro.

Nowelizacja przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT.

Nowelizacja wprowadza też odpowiedzialność solidarną pełnomocników wraz z zarejestrowanymi przez nich podatników. Ma to ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników. W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w nowelizacji określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru.

Przewidziano również sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Nowelizacja przewiduje też podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur.