Biuro rachunkowe Kraków

Dane 2015 r.

Dane 2015 r.

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2015  r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1220)

1750 zł miesięcznie

Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rok

Równowartość
1 200 000 euro
Kurs złotego
z 30 września
Tabela NBP
2015 5 010 600,00 zł 4,1755 zł

tabela z dnia 30.09.2014 r. nr 189/A/NBP/2014

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rok

Równowartość
150 000 euro
Kurs złotego z 1 października Tabela NBP
2015 626 880,00 zł 4,1792 zł

tabela z dnia 01.10.2014 r. nr 190/A/NBP/2014

Ryczałt za przejazdy prywatnym pojazdem

od 14.11.2007

Samochód osobowy Motocykl Motorower

do
900 cm3

powyżej
900 cm3

Stawka za 1 km przebiegu 0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł

0,1382 zł

Diety z tytułu podróży służbowych w kraju

Okres obowiązywania

Dieta (w zł) Ryczałt za nocleg (w zł) Ryczałt za dojazd (w zł)
  Od 1 marca 2013 r.    (Dz.U. z 2013 r.poz 167) 30 45,00

6,00

Jednorazowy odpis amortyzacyjny – mali podatnicy

Rok

Równowartość
50 000 euro
Kurs złotego z 1 października Tabela NBP
2015 209.000 4,1792 zł

tabela z dnia 01.10.2014 r. nr 190/A/NBP/2014

Odsetki od zaległości podatkowych w 2015 r.

Okres obowiązywania

Stawka roczna Podstawa prawna
Od 09.10.2014 r. 8,0%

M. P. z 2014 r. poz.905

Odsetki ustawowe w 2015 r.

Okres obowiązywania

Stawka roczna Podstawa prawna
Od 23.12.2014 r. 8,0%

Dz. U. z 2014 r. poz. 1858

Graniczne kwoty w podatku VAT w 2015 r.

Lp.

Wyszczególnienie 2015 r.
1. Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze
zwolnienia od VAT

150.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5 015.000 zł
(1.200.000 euro)
3. Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

188.000 zł
(45.000 euro)

4.

Limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników prowadzących działalność gospodarczą 20.000 zł
5. Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2015 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Stawka i wysokość podatku
ponad

do

85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85 528

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 3091 zł

Koszty uzyskania przychodów w 2015 r.  –  111,25 zł/m-c