Biuro rachunkowe Kraków

Dane 2017 r.

Dane 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1456)

2000 zł
miesięcznie

Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rok Równowartość
2 000 000 euro
Dz.U.z 2016r poz.2255
Kurs złotego
z 3 października
Tabela NBP
2017 8 595 200,00 zł zł 4,2976 zł tabela z dnia 03.10.2016 r. nr 191/A/NBP/2016

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rok Równowartość
250 000 euro
Dz.U.z 2016r poz.2255
Kurs złotego
z 3 października
Tabela NBP
2017 1 074 400,00 zł 4,2976 zł tabela z dnia 03.10.2016 r. nr 191/A/NBP/2016

Ryczałt za przejazdy prywatnym pojazdem

od 14.11.2007

Samochód osobowy Motocykl Motorower
do 900 cm3 powyżej 900 cm3
Stawka za 1 km przebiegu 0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł

0,1382 zł

Diety z tytułu podróży służbowych w kraju

Okres obowiązywania

Dieta (w zł) Ryczałt za nocleg (w zł) Ryczałt za dojazd (w zł)
  Od 1 marca 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r.poz 167)
30 45,00

6,00

Jednorazowy odpis amortyzacyjny – mali podatnicy

Rok

Równowartość
50 000 euro
Kurs złotego
z 3 października
Tabela NBP
2017 215 000 4,2976 zł

tabela z dnia 03.10.2016 r. nr 191/A/NBP/2016

Odsetki od zaległości podatkowych w 2017 r.

Okres obowiązywania

Stawka roczna Podstawa prawna
Od 09.10.2014 r. 8,0%

M. P. z 2014 r. poz.905

Odsetki ustawowe od 01.01.2016 r.(kapitałowe i za opóźnienie)

Odsetki kapitałowe

5,0% Art. 359 § 2 K.c.
Odsetki za opóźnienie 7,0%

Art. 481 § 2 K.c.

Graniczne kwoty w podatku VAT w 2016 r.

Lp.

Wyszczególnienie 2017 r.
1. Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze  zwolnienia od VAT

200 000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5 157 100 zł
(1 200 000 euro)
3. Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

193 400 zł
(45 000 euro)

4.

Limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników prowadzących działalność gospodarczą 20 000 zł
5. Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50 000 zł

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2017 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Stawka i wysokość podatku
ponad

do

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85 528

15 395,04 + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 6600 zł

Koszty uzyskania przychodów w 2017 r.  –  111,25 zł/m-c