Biuro rachunkowe Kraków

Zwolnienia dla podatników VAT w 2017 r.

Zwolnienia dla podatników VAT w 2017 r.

Przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT w zakresie całej swojej sprzedaży, o ile spełniają warunek związany z wysokością obrotu – Art.113 ust.1 Ustawy o VAT.

Od 1 stycznia 2017 r. limit obrotu uprawniający do objęcia sprzedaży zwolnieniem z VAT uległ zmianie. Nowa kwota limitu wynosi 200 000 zł (bez VAT), zamiast dotychczasowych 150 000 zł (Dz.U. z 2016 r.poz.2024).

Powstaje pytanie, czy podatnicy, u których obrót w 2016 r. przekroczył 150 000 zł, a nie przekroczył 200 000 zł, mogą w 2017 r. korzystać ze zwolnienia?

Z przepisów przejściowych ustawy nowelizującej wynika, że podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, również będą mogli skorzystać ze zwolnienia. Prawo to będą mieli też podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych, jeśli łączna wartość ich sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.