Biuro rachunkowe Kraków

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Przy wyliczaniu dodatku za prace w porze nocnej należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące 2100 zł brutto oraz nominalny czas pracy wyliczony zgodnie z art. 130 i 151(8) Kodeksu pracy dla poszczególnych miesięcy 2018 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego. W celu skalkulowania dodatku rekompensującego nocną aktywność w pracy należy:

  • minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym świadczona była nocna praca podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu
  • wyliczyć 20% otrzymanej stawki;
  • pomnożyć wynik przez liczbę godzin pracy w nocy.

Miesiąc

Kwota dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w 2018 r.

Kwota dodatku brutto

Sposób wyliczenia

Styczeń

2,50 zł

(2100 zł : 168 godz.) x 20% = 2,50 zł

Luty

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20% = 2,63 zł

Marzec

2,39 zł

(2100 zł : 176 godz.) x 20% = 2,39 zł

Kwiecień

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20% = 2,63 zł

Maj

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20% = 2,63 zł

Czerwiec

2,50 zł

(2100 zł : 168 godz.) x 20% = 2,50 zł

Lipiec

2,39 zł

(2100 zł : 176 godz.) x 20% = 2,39 zł

Sierpień

2,39 zł

(2100 zł : 176 godz.) x 20% = 2,39 zł

Wrzesień

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20% = 2,63 zł

Październik

2,28 zł

(2100 zł : 184 godz.) x 20% = 2,28 zł

Listopad

2,50 zł

(2100 zł : 168 godz.) x 20% = 2,50 zł

Grudzień

2,76 zł

(2100 zł : 152 godz.) x 20% = 2,76 zł