Biuro rachunkowe Kraków

Wskaźniki 2018 r.

Wskaźniki 2018 r.

od 14.11.2007 Samochód osobowy Motocykl Motorower
do

900 cm3

powyżej

900 cm3

Stawka za 1 km przebiegu 0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018  r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) 2100 zł

miesięcznie

Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rok Równowartość

2 000 000 euro

Kurs złotego

z 2 października

Tabela NBP
2018 8.627.400,00 zł 4,3137 zł tabela z dnia 02.10.2017 r. nr 190/A/NBP/2017

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rok Równowartość

250 000 euro

Kurs złotego

z 2 października

Tabela NBP
2018 1.078.425,00 zł 4,3137 zł tabela z dnia 02.10.2017 r. nr 190/A/NBP/2017

Diety z tytułu podróży służbowych w kraju

Okres obowiązywania Dieta (w zł) Ryczałt za nocleg (w zł) Ryczałt za dojazd (w zł)
Od 1 marca 2013 r.

(Dz.U. z 2013 r.poz 167)

30 45,00 6,00

Jednorazowy odpis amortyzacyjny – mali podatnicy

Rok Równowartość

50 000 euro

Kurs złotego

z 2 października

Tabela NBP
2018 216.000 4,3137 zł tabela z dnia 02.10.2017 r. nr 190/A/NBP/2017

Odsetki od zaległości podatkowych w 2018 r.

Okres obowiązywania Stawka roczna Podstawa prawna
Od 09.10.2014 r. 8,0% M. P. z 2014 r. poz.905

Graniczne kwoty w podatku VAT w 2018 r.

Lp. Wyszczególnienie 2018 r.
1. Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze
zwolnienia od VAT
200.000 zł
2. Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5 176.100 zł
(1.200.000 euro)
3. Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika 194.000 zł
(45.000 euro)
4. Limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników prowadzących działalność gospodarczą 20.000 zł
5. Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 50.000 zł

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – od 2017 r.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad do
6.600 zł 1.188 zł
6.600 zł  11.000 zł 1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]
11.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad do
85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.