Biuro rachunkowe Kraków

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zakłada ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 Art.193a). Kto składa JPK

Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2018 roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą objęta zostanie nowym obowiązkiem podatkowym. Polegać on będzie na konieczności comiesięcznego wysyłania do urzędu skarbowego cyfrowego pliku zawierającego całą ewidencję VAT. W praktyce więc każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie do przesłania skarbówce szczegółowych informacji dotyczących wszystkich, zawartych w danym miesiącu, transakcji.

Obowiązkiem przesyłania JPK objęci zostaną wszyscy podatnicy podatku VAT, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Co istotne, jednolity plik kontrolny przesyłany będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to bowiem jedyna dopuszczona przez ministerstwo forma dostarczenia tych danych.

Pliki JPK dostarczane muszą być co miesiąc na serwer ministerstwa finansów w jednolitym formacie XML. Wcześniej jednak, plik JPK musi zostać opatrzony przez przedsiębiorcę podpisem elektronicznym. Dopuszczalne są dwie formy tego podpisu. Pierwszą z nich jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny). Drugą możliwość stanowi zaś podpisanie pliku bezpłatnym profilem zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sankcje za niewysłanie JPK w ustawowym terminie są identyczne z sankcjami grożącymi za nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

 • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:   

 • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.