Biuro rachunkowe Kraków

Gdzie rozliczać VAT od 1 stycznia 2016 r.

Gdzie rozliczać VAT od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. urzędem skarbowym właściwym w sprawach VAT będzie ten sam urząd, który jest właściwy dla podatnika w sprawie podatku dochodowego. Będzie to urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

Od nowego roku podatnicy VAT obsługiwani dotychczas przez różne urzędy skarbowe „przechodzą pod” urzędy skarbowe właściwe dla nich dotychczas w sprawie podatku dochodowego. Od tego momentu w nowym urzędzie powinni składać deklaracje VAT i ich korekty, nawet gdy będą one dotyczyły okresu sprzed 1 stycznia 2016 r. Tylko w sprawach podatkowych (postępowaniach, kontrolach i czynnościach sprawdzających) wszczętych przed 1 stycznia 2016 r. właściwy pozostanie dotychczasowy urząd skarbowy.

O właściwości urzędu skarbowego w sprawach VAT będą decydowały:

  • miejsce zamieszkania podatnika – w przypadku osób fizycznych,
  • adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

W konsekwencji ten sam urząd skarbowy będzie dla podatnika właściwy we wszystkich sprawach podatkowych dotyczących zarówno VAT, jak i podatku dochodowego.

Przepisy przejściowe nie wskazują jednak, gdzie złożyć deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r. lub VAT-7K za IV kwartał 2015 r., skoro te deklaracje należy złożyć w styczniu 2016 r. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost.

Oznacza to, że podatnicy VAT, którym z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieni się właściwość urzędu skarbowego, powinni składać deklaracje VAT i ich korekty w nowym urzędzie skarbowym.