Biuro rachunkowe Kraków

Nowe odliczenia od podatku dochodowego

Nowe odliczenia od podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy podatku dochodowego będą mieli możliwość odliczania od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową zastąpi dotychczas istniejącą ulgę na nabycie nowych technologii.

Od 1 stycznia 2016 r. w updof i updop pojawi się nowe odliczenie od podstawy opodatkowania.

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania część kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Ustawodawca określił te koszty jako „koszty kwalifikowane”. Przy czym wydatki, które można uznać za kwalifikowane, wymieniono w samych ustawach.

Prawo do odliczenia nie będzie przysługiwało jedynie tym przedsiębiorcom, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Odliczeniu będą podlegały koszty kwalifikowane poniesione w ramach działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku badań podstawowych z odliczenia można skorzystać jedynie, gdy badania te będą prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową. W praktyce odliczenie obejmie m.in. wydatki na opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych. Koszty kwalifikowane będą podlegały odliczeniu, jeżeli nie zostaną podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie nie będzie równe kwocie poniesionych wydatków. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania:

  • 30% kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
  • 20% pozostałych kosztów – w przypadku mikro, małych albo średnich przedsiębiorców, oraz
  • 10% pozostałych kosztów – w przypadku przedsiębiorców nieuprawnionych do odliczeń w wysokości 20% tzw. pozostałych kosztów.

Odliczenia przedsiębiorcy będą mogli dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.