Biuro rachunkowe Kraków

Składki ZUS za 2018 r.

Składki ZUS za 2018 r.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od 01.04.2018
.                           Zdrowotne   Emerytalne Rentowe Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek
(IV-XII ‚2018)
3554,93 2 665,80
Składka ZUS za miesiące

kwiecień – grudzień 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

520,36 213,26 65,31 44,52 1 65,31
Razem społeczne z chorobowym = 843,45

Razem społeczne bez chorobowego = 778,14

Łącznie miesięczne składki ZUS
kwiecień – grudzień 2018
        Razem składki ZUS (z chorobowym) 1228,70
        Razem składki ZUS (bez chorobowego) 1163,39
Do 31.03.3018
Podstawa wymiaru składek
(I-III ‚2018)
3554,93 2 665,80
Składka ZUS za miesiące

styczeń – marzec 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

520,36 213,26 65,31 47,98 1 65,31
Razem społeczne z chorobowym = 846,91

Razem społeczne bez chorobowego = 781,60

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – marzec 2018
        Razem składki ZUS (z chorobowym) 1232,16
        Razem składki ZUS (bez chorobowego) 1166,85
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców  od 01.04.2018

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą – pierwsze 24 miesiące)

.                           Zdrowotne   Emerytalne Rentowe Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek
(IV-XII ‚2018)
3554,93 630,00
Składka ZUS za miesiące

kwiecień – grudzień 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

122,98 50,40 15,44 10,52 1
Razem społeczne z chorobowym = 199,34

Razem społeczne bez chorobowego = 183,90

Łącznie miesięczne składki ZUS
kwiecień – grudzień 2018
        Razem składki ZUS (z chorobowym) 519,28
        Razem składki ZUS (bez chorobowego) 503,84
Do 31.03.2018
Podstawa wymiaru składek
(I-III ‚2018)
3554,93 630,00
Składka ZUS za miesiące

styczeń – marzec 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

122,98 50,40 15,44 11,34 1
Razem społeczne z chorobowym = 200,16

Razem społeczne bez chorobowego = 184,72

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – marzec 2018
        Razem składki ZUS (z chorobowym) 520,10
        Razem składki ZUS (bez chorobowego) 504,66