Biuro rachunkowe Kraków

Nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych

Nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych

Dnia 29 stycznia 2016 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 20).

Zgodnie z obwieszczeniem stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 8 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia obowiązują nowe regulacje w zakresie obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Do zaległości podatkowych powstałych od nowego roku stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (4 proc.), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stawka obniżona będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

W przypadku złożenia po 30 czerwca 2016 r. korekty ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. stawka odsetek za zwłokę wyniesie 6 proc.

Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona również podwyższona stawka odsetek za zwłokę, w wysokości 150 proc. stawki podstawowej (12 proc.) w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach.

Źródło: www.rcl.gov.pl