Biuro rachunkowe Kraków

Ostatni rok odraczania zakupu kasy fiskalnej

Ostatni rok odraczania zakupu kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci czy rolnicy ryczałtowi, będzie musiał używać kasy fiskalnej – od 2017 r. bez żadnych wyjątków. Popularne zwolnienie do 20 tys. złotych ma charakter przejściowy, a 2016 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można z niego korzystać.

Generalnie, jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania klientom paragonów (art. 111 ustawy o VAT).

Przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej, jeśli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Zwolnienie to obowiązuje jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

Do tej pory prawo do zwolnienia było sukcesywnie odbierane kolejnym grupom przedsiębiorców. Ostatnie zmiany w tym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2015 r. I tak, na lata 2015-2016 m.in. przestał obowiązywać limit 20 tys. zł dla konkretnych usług warsztatów samochodowych, stacji diagnostycznych pojazdów, lekarzy i dentystów, prawników, fryzjerów i kosmetyczki oraz lokali świadczących usługi gastronomiczne (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów i usług stołówek w placówkach oświatowych prowadzonych przez te placówki). W tych obszarach ministerstwo dopatrzyło się w 2014 r. najwięcej nadużyć w zakresie ewidencjonowania sprzedaży.

W przypadku przedsiębiorców świadczących usługi m.in. w zakresie wymiany opon, badań i przeglądów technicznych pojazdów, doradztwa podatkowego czy fryzjerskich i kosmetologicznych, instalacja kasy fiskalnej musi być natychmiastowa. Z kolei wszyscy, których obejmuje jeszcze zwolnienie do 20 tys. zł, kasę będą musieli kupić po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej wartości.