Biuro rachunkowe Kraków

Zaliczki uproszczone czy kwartalne

Zaliczki uproszczone czy kwartalne

Do 22 lutego 2016 r. podatnicy podatku dochodowego, mający kalendarzowy rok podatkowy, którzy chcą wybrać kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego, powinni złożyć zawiadomienie w urzędzie skarbowym.

Z kwartalnego lub uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP). Warto zaznaczyć, że z tych metod rozliczeń mogą skorzystać także podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i ustalający dochód na podstawie prowadzonych ksiąg. Przewiduje to dodany od 1 stycznia 2016 r. art. 44 ust. 14 updof.

Aby skorzystać z ww. form wpłacania zaliczek, konieczne jest złożenie pisemnego zawiadomienia o wybranej metodzie ich opłacania. Nie ma oficjalnych urzędowych druków, na których są składane zawiadomienia. Część urzędów skarbowych udostępnia jednak wzory druków, z których podatnik może skorzystać. Nie trzeba płacić żadnych opłat.

W 2016 r. termin złożenia tych zawiadomień przez podatników PDOF i podatników PDOP mających kalendarzowy rok podatkowy przypada na 22 lutego (ponieważ 20 lutego to sobota). Jeżeli podatnicy złożyli już takie zawiadomienie np. w 2015 r., nie muszą go składać ponownie. Złożone zawiadomienie odnosi skutek na kolejne lata. Z kolei podatnik, który w 2016 r. chciałby wrócić do podstawowej metody opłacania zaliczek, powinien złożyć zawiadomienie o rezygnacji ze stosowanej przez siebie metody do 22 lutego br. (art. 25 ust. 7a updop i art. 44 ust. 6d updof).