Biuro rachunkowe Kraków

Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2015 r.

Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2015 r.

Sposób ustalenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 K.p., z zastrzeżeniem, że wobec zatrudnionych w ruchu ciągłym stosuje się reguły wynikające z art. 138 K.p.

Stosownie do art. 130 K.p. wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin (norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), dalej
  • odejmując od otrzymanego wyniku za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela – 8 godzin.

Obchodzone w Polsce święta, w tym obniżające wymiar czasu pracy wskazuje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Ważne: Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu należy ustalić proporcjonalnie do tej części.

Jeżeli pracownik objęty jest normami odrębnymi (np. niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym) podczas obliczania wymiaru w miejsce norm powszechnych należy stosować te odrębne. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zwracamy uwagę! W 2015 r., podobnie jak w roku bieżącym, dwa ustawowe święta przypadają w sobotę. Są to:

  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Obniżenie z racji każdego z tych świąt wymiaru czasu pracy o 8 godzin powoduje, że pracodawca, stosujący system podstawowy lub zbliżony, u którego soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, musi wyznaczyć inne dni wolne od pracy. Powinno to nastąpić w tych okresach rozliczeniowych, w których przypadają wymienione święta.

 

Poniżej prezentujemy wymiar czasu pracy obowiązujący w 2015 r.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

miesiąc

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 2 święta)

160

20

II

(40 godz. x 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

IV

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 święto)

168

21

V

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 święto)

160

20

VI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 święto)

168

21

VII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 święto)

160

20

IX

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

X

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

XI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 święto)

160

20

XII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 2 święta)

168

21

razem

2.016

252

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-III

(40 godz. x 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) – (8 godz. x 2 święta)

496

62

IV-VI

(40 godz. x 13 tyg.) – (8 godz. x 3 święta)

496

62

VII-IX

(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 święto)

520

65

X-XII

(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 3 święta)

504

63

razem

2.016

252

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-IV

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 3 święta)

664

83

V-VIII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 3 święta)

672

84

IX-XII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 3 święta)

680

85

razem

2.016

252

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-VI

(40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) – (8 godz. x 5 świąt)

992

124

VII-XII

(40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 4 święta)

1.024

128

razem

2.016

252

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

okres wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-XII

(40 godz. x 52 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 9 świąt)

2.016

252

razem

2.016

252