Biuro rachunkowe Kraków

Współczynnik urlopowy w 2017 r.

Współczynnik urlopowy w 2017 r.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2017 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,83, a wynika z następującego wyliczenia:

[365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83.

10 świąt przypadających w inne dni niż niedziele, tj.:

 • 6 stycznia 2017 r. Święto Trzech Króli (piątek)
 • 17 kwietnia 2017 r. Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)
 • 1 maja 2017 r. Święto Pracy (poniedziałek)
 • 3 maja 2017 r. Święto Konstytucji 3 Maja (środa)
 • 15 czerwca 2017 r. Boże Ciało (czwartek)
 • 15 sierpnia 2017 r. Wniebowzięcie NMP (wtorek)
 • 1 listopada 2017 r. Dzień Wszystkich Świętych (środa)
 • 11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości (sobota)
 • 25 grudnia 2017 r. Boże Narodzenie – pierwszy dzień (poniedziałek)
 • 26 grudnia 2017 r. Boże Narodzenie – drugi dzień (wtorek)

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2017 r. wynosi odpowiednio:

 • dla 1/2 etatu 10,42 (20,83 × 1/2),
 • dla 1/4 etatu 5,21 (20,83 × 1/4),
 • dla 3/4 etatu 15,62 (20,83 × 3/4),
 • dla 1/3 etatu 6,94 (20,83 × 1/3).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).