Biuro rachunkowe Kraków

Wynagrodzenia finansowane z dotacji nie będą kosztem

Wynagrodzenia finansowane z dotacji nie będą kosztem

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenia wypłacone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą z otrzymanych przez nie dotacji nie będą już korzystały ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 updof. Zdaniem Ministerstwa Finansów wynagrodzenia te nie będą również mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2017 r. do art. 21 updof zostanie dodany ust. 36. Będzie z niego wynikało, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Na skutek dodania przywołanej regulacji od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenia wypłacone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą z otrzymanych przez nie dotacji nie będą już korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 updof.

W związku ze zmianą omawianego przepisu pojawiła się wątpliwość, czy wynagrodzenia te będą mogły być w 2017 r. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Ministerstwo Finansów zajęło w tej sprawie niekorzystne dla podatników stanowisko. Uznało, że wynagrodzenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą sfinansowane z otrzymanej przez nią dotacji nie będą mogły być również w 2017 r. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.