Biuro rachunkowe Kraków

Do kogo po interpretacje indywidualne od 2016 r.

Do kogo po interpretacje indywidualne od 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. interpretacje indywidualne w sprawach podatkowych miał wydawać Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Jednak ze względu na przesunięcie w czasie (na 1 lipca 2016 r.) utworzenia tej jednostki organizacyjnej, do końca czerwca interpretacje indywidualne nadal będzie wydawał MF poprzez upoważnione do tego organy.

Opóźnienie to nie wpływa na pozostałe przepisy dotyczące zasad wydawania interpretacji, w tym te, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r.

Od 2016 r. Ordynacja podatkowa daje możliwość:

  • wydawania postanowień o zastosowaniu interpretacji ogólnej zamiast interpretacji indywidualnych (art. 14b § 5a O.p.),
  • uzyskania przez podatnika informacji o faktycznej dacie wydania interpretacji, o zawartej w niej ocenie stanowiska podatnika lub innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
  • uchylania lub stwierdzania nieważności lub wygaśnięcia interpretacji przez MF,
  • złożenia wspólnego wniosku o interpretację indywidualną przez grupę zainteresowanych podmiotów,
  • składania wniosku o interpretację przez zamawiającego w procedurze zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej zostały przygotowane nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji ogólnej (ORD-OG(2)), interpretacji indywidualnej (ORD-IN(7)) oraz wspólnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS(1)). Informacje na temat organów, do których należy kierować wniosek, oraz numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za wniosek, znajdują się bezpośrednio w treści wniosku.