Biuro rachunkowe Kraków

Kiedy dofinansowanie do ferii jest zwolnione z PIT

Kiedy dofinansowanie do ferii jest zwolnione z PIT

Jeżeli dofinansowanie do ferii dzieci i młodzieży do lat 18 pochodzi ze środków ZFŚS, to zwolnienie z PIT obejmuje całość dofinansowania. Jeżeli natomiast na dofinansowanie zostały przeznaczone środki obrotowe, to zwolnienie przysługuje do kwoty 760 zł rocznie.

Przepisy przewidują zwolnienie dla dofinansowań do wypoczynku dzieci. Jest ono regulowane w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof. Z przepisu tego wynika, że zwolnione z podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku:

  • dzieci i młodzieży do lat 18,
  • zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,
  • w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
  • sfinansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo z innych źródeł.

Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że jeżeli dofinansowanie pochodzi ze środków ZFŚS, to zwolnienie obejmuje całość dofinansowania. Jeżeli natomiast na dofinansowanie zostały przeznaczone środki obrotowe, to zwolnienie przysługuje do 760 zł rocznie.