Biuro rachunkowe Kraków

Konieczna zmiana informacji o warunkach zatrudnienia

Konieczna zmiana informacji o warunkach zatrudnienia

Ze względu na zmianę od 22 lutego 2016 r. przepisów dotyczących okresów wypowiedzeń dla umów zawartych na czas określony obowiązkiem pracodawców jest zmiana informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

W przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu, pracodawca informuje pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art. 29 § 3 2 Kodeksu pracy).

Jeżeli informacja dodatkowa jest sporządzona w formie opisowej i pracodawca nie powołał się na odpowiednie przepisy prawa pracy, to w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony trwającej 22 lutego 2016 r. obowiązek zmiany tej informacji nastąpi dopiero w dniu, w którym pracownik osiągnie staż co najmniej 6 miesięcy, tj. 21 sierpnia 2016 r. (dopiero w tym dniu okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie wynosił 1 miesiąc), nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 21 września 2016 r.

Jeżeli natomiast pracodawca wskazał pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych odpowiednie przepisy prawne, zmiany tej informacji należy dokonać niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, tj. w okresie od 22 lutego 2016 r. do 22 marca 2016 r. Obowiązek ten wynika z faktu, że z dniem 22 lutego 2016 r. zostanie uchylony art. 33 oraz art. 331 Kodeksu pracy (przepisy dotyczące okresów wypowiedzenia umów na czas określony i na zastępstwo przed nowelizacją), który należy zastąpić art. 36 § 1 Kodeksu pracy.