Biuro rachunkowe Kraków

Ulga przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej

Ulga przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej

Jak zapłacić za kasę fiskalną np.29 zł.

Jeśli przedsiębiorca kupuje pierwszą kasę fiskalną, przysługuje mu ulga wysokości 90 proc. poniesionych kosztów (jednak nie więcej niż 700 zł). Co więcej, to nie jedyna możliwość odzyskania części wydanej kwoty.

Ulga została zdefiniowana przez ustawę z 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrujących. Jak z niej skorzystać? Niezbędne jest na pewno przestrzeganie procedur, które towarzyszą rozpoczęciu rejestracji obrotu przy zastosowaniu urządzenia fiskalnego. To jednak nie wszystko, o czym powinien pamiętać przedsiębiorca.

Zgłoszenie i fiskalizacja urządzenia rejestrującego

Proces instalacji kasy trzeba zacząć od zawiadomienia Urzędu Skarbowego o planowanej liczbie urządzeń i miejscach ich pracy. Przepisy wymagają, aby wspomniane zgłoszenie trafiło do naczelnika właściwego US co najmniej jeden dzień przed terminem rozpoczęcia rejestracji sprzedaży. Kolejnym etapem jest fiskalizacja. To czynność jednorazowa i nieodwracalna, w czasie której kasa zostaje wprowadzona w tryb fiskalny. Po jej wykonaniu przedsiębiorca może już zacząć wystawiać paragony.

Niektórzy podatnicy zapominają o tym, że cała procedura nie kończy się w tym momencie. O uruchomieniu urządzenia w trybie fiskalnym trzeba bowiem poinformować Urząd Skarbowy – w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzenia fiskalizacji. Oprócz tego, właściciel kasy otrzyma od US numer ewidencyjny. Należy go nanieść na obudowę urządzenia w trwały sposób, w widocznym miejscu.

Komu przysługuje refundacja części wydatku?

Z ulgi może skorzystać zarówno podatnik VAT, jak i przedsiębiorca zwolniony z tego podatku lub świadczący wyłącznie usługi zwolnione. Odmienne będą jednak sposoby uzyskania refundacji. Pierwsza z wspomnianych grup może dokonać odliczenia w deklaracji podatkowej od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęła się rejestracja obrotu, ewentualnie za okresy późniejsze. Natomiast przedsiębiorcy zwolnionemu z VAT lub wykonującemu jedynie czynności zwolnione, przysługuje zwrot części wydanej kwoty na rachunek w banku. W tym celu powinien on złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego, który dokona przelewu w terminie 25 dni.

Jak kształtują się realne koszty?

Realne koszty rozpoczęcia rejestracji obrotu przy zastosowaniu kasy warto prześledzić na konkretnym przykładzie. Jeżeli właściciel firmy zapłaci za urządzenie np. 900 zł netto / 1 107 zł brutto, otrzyma od Urzędu Skarbowego 700 zł zwrotu. „Watowcy” mogą także odliczyć podatek VAT, który przy wspomnianej kwocie wyniesie 207 zł. Dodatkowo, przedsiębiorcy włączają zakup kasy rejestrującej w koszty uzyskania przychodu. Pozwala to na odzyskanie do 19% wartości urządzenia, w postaci oszczędności w podatku dochodowym – w tym przykładzie 171 zł.

Powyższy przykład pokazuje, że realne koszty rozpoczęcia ewidencji sprzedaży wyniosą znacznie mniej, niż cena wybranej kasy. W przypadku wydatku około 900 zł netto / 1 107 zł brutto, może to być tylko 29 zł.