Biuro rachunkowe Kraków

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie liczne zmiany w Ordynacji podatkowej. Wprowadza je ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany polegają m.in. na:

  • wprowadzeniu możliwości ustanowienia pełnomocnika do wszystkich spraw podatkowych (tzw. pełnomocnictwo ogólne),
  • wprowadzeniu reguły, zgodnie z którą firmę będzie obsługiwał jeden urząd skarbowy, który będzie właściwy zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i VAT,
  • obniżeniu stawek odsetek za zwłokę przy dobrowolnym regulowaniu zaległości podatkowych oraz podwyższeniu stawki odsetek za uchylanie się od płacenia VAT i akcyzy,
  • usprawnieniu doręczania pism podatkowych,
  • wprowadzeniu możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika oraz możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą,
  • wprowadzeniu możliwości wydawania interpretacji podatkowych na wspólny wniosek oraz na wniosek podmiotu realizującego zamówienie publiczne.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego (tzw. jednolity plik kontrolny), w którym podatnicy będą przekazywali organom kontrolującym raporty z ksiąg podatkowych i dowody księgowe. Ten obowiązek będą mieli „duzi” podatnicy od lipca przyszłego roku. Pozostali podatnicy (mali i średni przedsiębiorcy) do 30 czerwca 2018 r. będą mogli, ale nie będą musieli stosować jednolitego pliku kontrolnego. Dopiero od 1 lipca 2018 r. obowiązek ten obejmie podatników będących małymi i średnimi przedsiębiorcami.

Zmiany wprowadza ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1649.