Biuro rachunkowe Kraków

Wybór formy opodatkowania do 20 stycznia

Wybór formy opodatkowania do 20 stycznia

20 stycznia 2016 r. upływa termin wyboru przez podatników opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lub kartą podatkową. Do tego dnia należy złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania  na jedną z wymienionych, jeżeli podatnik decyduje się na wprowadzenie zmiany.
Podatnicy – rozpoczynając działalność gospodarczą i rejestrując ją na formularzu CEIDG-1 – składają oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w tym formularzu, zakreślając odpowiednio, czy wybierają zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany czy kartę podatkową (przy wyborze karty podatkowej podatnicy mogą dodatkowo złożyć formularz PIT-16).
Od 19 maja 2016 r. do przepisów updof i uzpd zostaną dodane regulacje, z których wprost będzie wynikało, że również podatnicy kontynuujący działalność będą mogli zgłaszać wybór określonej formy opodatkowania na formularzu CEIDG. Jeżeli skorzystają z tej możliwości, nie będą już musieli składać zawiadomienia w formie pisemnej do naczelnika urzędu skarbowego.
Jeżeli podatnik w kolejnym roku podatkowym kontynuuje tę samą formę opodatkowania, nie musi składać oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik powinien złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania wówczas, gdy od kolejnego roku zamierza ją zmienić.