Biuro rachunkowe Kraków

Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna wzrośnie do 2000 zł. Podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko wzrost pensji osób zarabiających najniższe stawki, ale też wyższe kary grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

O tym, jaka będzie wysokość grzywny za dane przewinienie podatkowe, decyduje:

  • to, czy danemu sprawcy zarzuca się popełnienie przestępstwa czy wykroczenia skarbowego,
  • kara, która musi być adekwatna do winy, z uwzględnieniem stopnia tzw. społecznej szkodliwości czynu,
  • sytuacja życiowa i finansowa sprawcy.

Za przestępstwo skarbowe sąd wymierza karę grzywny w tzw. stawkach dziennych. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość stawki dziennej (art. 23 § 1 k.k.s.).

W przypadku wykroczeń skarbowych karą jest grzywna określona kwotowo (art. 47 § 1 k.k.s.).

Kary grzywny obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Grzywny za przestępstwa skarbowe:

  • granice stawki dziennej – od 66.66 zł do 26.664 zł
  • grzywna minimalna – 666.60 zł
  • grzywna maksymalna – 19.198.080 zł

Grzywny za wykroczenia skarbowe:

  • grzywna minimalna – 200 zł
  • grzywna maksymalna – 40.000 zł
  • maksymalny mandat karny – 4.000 zł