Biuro rachunkowe Kraków

Wysokość odsetek podatkowych od 2016 r.

Wysokość odsetek podatkowych od 2016 r.

Od 2016 r. obniżone odsetki podatkowe oblicza się według stawki wynoszącej połowę stawki podstawowej. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest poprawienie rozliczenia z własnej inicjatywy w ciągu pół roku od dnia upływu terminu złożenia deklaracji i zapłata długu w ciągu tygodnia od dokonania korekty. Podatnik, który chce zastosować nową obniżoną stawkę odsetkową do zaległości podatkowych sprzed 1 stycznia 2016 r., korektę deklaracji musi złożyć do 30 czerwca 2016 r.

Konsekwencją uszczupleń podatkowych są obciążenia odsetkowe. Regulacje obowiązujące w tym zakresie od 1 stycznia 2016 r. przyniosły zmiany w stosowaniu obniżonych odsetek za zwłokę i wprowadziły nową – podwyższoną – stawkę.

Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych począwszy od początku bieżącego roku wylicza się według stawki wynoszącej połowę stawki podstawowej (obecnie 4%). Warunkiem jej stosowania jest dokonanie samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty rozliczenia w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Dług ujawniony w wyniku tej czynności trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.