Biuro rachunkowe Kraków

Monthly Archives: Styczeń 2016

Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.

Minimalne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą . Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy Składka ZUS za działalność gospodarczą za miesiące styczeń – grudzień 2016 288,95 9 % (do odliczenia 248,82 – 7,75 %) 474,92 19,52 % 194,64 8,00 % 59,61 2,45 % 43,79 przyjęto 1,80 % 59,61…

Koniec obowiązkowej korekty kosztów

Od 1 stycznia 2016 r. zniesiono obowiązek korygowania kosztów podatkowych w przypadku niedochowania terminu płatności. Takie zmiany wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Uchylenie opisywanych przepisów to dobra wiadomość dla podatników. Ustalanie wymaganych korekt kosztów w związku z nieterminowymi płatnościami oznaczało bowiem długą i…

Konto na Portalu Podatkowym jest już dostępne

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym każdy podatnik i płatnik może założyć konto służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową. Obecnie za pośrednictwem Portalu możliwe jest załatwianie spraw w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. Usługa została…

Pracując wydłużymy urlop rodzicielski

Od 2 stycznia 2016 r. zwiększył się maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego,  w przypadku łączenia go z pracą. Zmiany wprowadziła nowelizacja Kodeksu Pracy. Dotychczas pracownik miał możliwość łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Po zmianie przepisów taka możliwość…

Ryczałtowiec musi rozliczyć 2015 rok do 1 lutego

Opłacający w zeszłym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu zarówno prowadzenia działalności, jak i tzw. najmu prywatnego  powinni rozliczyć się z fiskusem z zarobków za 2015 r najpóźniej do 1 lutego 2016 r. Najszybciej ten obowiązek można wypełnić przez internet. Jeśli podatnik opłacał w zeszłym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych…

Wybór formy opodatkowania do 20 stycznia

20 stycznia 2016 r. upływa termin wyboru przez podatników opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lub kartą podatkową. Do tego dnia należy złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania  na jedną z wymienionych, jeżeli podatnik decyduje się na wprowadzenie zmiany. Podatnicy – rozpoczynając działalność gospodarczą i rejestrując ją na formularzu CEIDG-1…

Oskładkowanie zleceń na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Zmiany obejmą tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników, a więc zawarli więcej niż jedną umowę bądź np. poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń. Zgodnie z nowymi przepisami płatnicy będą naliczać składki na ubezpieczenia emerytalne…

Ulga przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej

Jak zapłacić za kasę fiskalną np.29 zł. Jeśli przedsiębiorca kupuje pierwszą kasę fiskalną, przysługuje mu ulga wysokości 90 proc. poniesionych kosztów (jednak nie więcej niż 700 zł). Co więcej, to nie jedyna możliwość odzyskania części wydanej kwoty. Ulga została zdefiniowana przez ustawę z 11 marca 2004 roku, o podatku od…